Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT in /domains/resnica-haq.com/public_html/templates/ja_teline_iii/libs/mobile_device_detect.php on line 72 Ali je dovoljeno jesti kokoš, če jo hranimo s svinjskim mesom (nečistimi stvarmi)?

Sunday, Feb 09th

Last update02:14:18 PM GMT

You are here:

Ali je dovoljeno jesti kokoš, če jo hranimo s svinjskim mesom (nečistimi stvarmi)?

E-pošta Natisni PDF

kokosi-jajca-islamVprašanje: Kokoši hranijo z različnimi stvarmi, kot sta, recimo, moka in meso mrtvih živali, kar lahko vključuje tudi svinjsko meso. Ali je halal (dovoljeno) ali haram (prepovedano) jesti meso takšnih kokoši? V kolikor je haram, kako je potem z njihovimi jajci?

Odgovor:

V povezavi s tem, kar ste povedali, obstaja nesoglasje med islamskimi učenjaki glede dovoljenosti mesa in jajc.

Imam Malik in skupina islamskih učenjakov pravi, da je mubah (dovoljeno) jesti meso takšnih živali in njihova jajca, ker nečista hrana postane čista, ko se pretvori v meso in jajca.

Drugi islamski učenjaki, med katerimi so tudi imam Sewri, imam Šafi' in imam Ahmed, so prepovedovali takšno meso in jajca, kot tudi pitje mleka takšne živali, v kolikor ni bila hranjena z dovoljeno hrano tri (zaporedne) dni.1 Trdijo: Če je večina njihove krvi umazana, potem je to džellala2, ki je prepovedana. Po drugi strani, če je večina njihove krvi čista, potem jo je dovoljeno jesti. Prepovedovali so meso takšnih živali na osnovi hadisa, katerega so zabeležili Ahmed, Ebu Dawud, Nesa'i in Tirmizi, pripoveduje pa ga Ibn Abbas, naj je Allah z njim zadovoljen, da je Poslanec prepovedal pitje mleka od džellale.3 Omenjeni hadis sta overila (za sahih – verodostojno) Tirmizi in Ibn Dakik El-'Id. Ibn Omer, naj je Allah z njim zadovoljen, tudi pripoveduje, da je Allahov Poslanec, naj je mir z njim, prepovedal meso džellale in pitje njenega mleka.4

Od obeh navedenih mnenj je močnejše drugo mnenje.

Stalna komisija za fetve (št. fetwe 3628)

Člani (učenjaki) komisije: Abdul-Aziz ibn Abdullah ibn Baz, Abdur-Razzak Afifi, Abdullah Gudejjan in Abdullah ibn Ka'ud


1 - Kriterij, ki se uporablja v tem primeru, je čistost krvi živali. To v praksi pomeni, da lahko pri določenih živalih traja več kot tri dni, pri nekaterih pa manj (op. prev.)

2 - Žival, ki se hrani z nečistimi stvarmi.

3 - Tirmizi (Sunen, Poglavje o hrani, št. 1825), Nesa'i (Sunen, Knjiga o obrednem žrtvovanju, št. 4448) in Ahmed ibn Hanbel (Musned, 1. knjiga, str. 339)

4 - Ebu Dawud (4. knjiga, str. 148-149, št. 3785), Tirmizi (4. knjiga, str. 270, št. 1824), Ibn Madže (2. knjiga, str. 1064, št. 3189), Hakim (2. knjiga, str. 34) in Bejheki (9. knjiga, str. 333)

Imate vprašanje o islamu? Pišite nam.

Več informacij o halal prehrani.